Idith
Gour

מאמן GOLDENEYE ישראל
עדית היא אחד המאמנים שלנו עם ניסיון רב בישראל

                                                                   עידית גור היא המיסדת והבעלים של איב סנטר רעננה

           למעלהמ35 שנה בתחום הקוסמטיקה בעלת תואר בינלאומי שלארגון סידסקו העולמי מורה ובוחנת מטעם הארגון.

מזה 18 שנים בתחום האיפור הקבוע כמורה שהוסמכה על ידי חברת גולדן אי במהלך השנים השתתפה בכנסים והשתלמויות  רבות בארץ ובעולם בתחום האיפור הקבוע.

Желаете больше информации о наших курсах?

По всем вопросам о наших курсах, пожалуйста звоните нам.

+7 812 7846279